Startline

Run Surrey Run

Surrey, BC - September 11, 2022

Event Website
Event Place Gun Time Race # Name Division Place/Gender Place/Division Chip Time
10K 10/93 0:46:59 7 CARDENAS, Gerry
Surrey, BC
M5059 8/57 1/11 0:46:20
10K 18/93 0:48:08 125 GREWAL, Gurnam
Surrey, BC
M5059 16/57 2/11 0:46:23
10K 20/93 0:48:16 84 VIMOS, Pablo
Burnaby, BC
M5059 17/57 3/11 0:48:14
10K 24/93 0:50:21 60 UPPAL, Bhupinder
Surrey, BC
M5059 20/57 4/11 0:50:19
10K 31/93 0:54:58 29 KONDO, Bruce
Surrey, BC
M5059 25/57 5/11 0:54:56
10K 56/93 1:04:56 91 ALLEN, Salazar
Surrey, BC
M5059 38/57 6/11 1:04:53
10K 69/93 1:12:08 15 ENRIQUEZ, Wilfredo
Surrey, BC
M5059 44/57 7/11 1:11:48
10K 78/93 1:17:50 4 BHURJI, Pargat S
Surrey, BC
M5059 47/57 8/11 1:16:55
10K 79/93 1:20:43 50 SHOKAR, Harjinder
Surrey, BC
M5059 48/57 9/11 1:18:54
10K 80/93 1:23:02 113 GAVIOLA, Roy
Surrey, BC
M5059 49/57 10/11 1:22:25
10K 86/93 1:35:37 100 SINGH, Ranjit
Surrey, BC
M5059 54/57 11/11 1:34:58